Share:


Analysis of the digital topographic signs

    Natalija Augūnienė Affiliation
    ; Vitalis Augūnas Affiliation
    ; Eimuntas Paršeliūnas Affiliation
    ; Žilvinas Stankevičius Affiliation

Abstract

Criteria of digital topographic signs are analysed. They are based on the research results of some sets of the topographic signs. The sets of topographic signs of Lithuania, the United Kingdom. Russia and Poland have been investigated. Totally 12 criteria have been analysed. Some criteria – colourfulness, clearness of the basic point, transparency – are typical only in the digital cartography. It was suggested to apply these criteria to the new set of digital topographic signs, which should be introduced in the corresponding state regulations. On the basis of research, the new set of the topographic signs has been developed.


Article in Lithuanian


Skaitmeninių topografinių sutartinių ženklų analizė


Santrauka. Analizuojama skaitmeninių topografinių sutartinių ženklų k ūrimo kriterijai, suformuluoti remiantis skaitmeninių topografinių ženklų rinkinių tyrimų rezultatais. Tirti Anglijos, Rusijos, Lenkijos ir Lietuvos skaitmeninių topografinių sutartinių ženklų rinkiniai. Iš viso analizuota dvylika kriterijų, kuriuos turi atitikti skaitmeniniai topografiniai sutartiniai ženklai. Kai kuriuos kriterijus, kaip antai: spalvingumo, atramos centro aiškumo, permatomumo, – lemia skaitmeninė sudaromų topografinių planų specifika. Siūloma pateikiamus kriterijus taikyti kuriant naujus skaitmeninius topografinius sutartinius ženklus, kurie būtų įtraukti į valstybinius reglamentus. Rekomenduojami nauji šiuos kriterijus atitinkantys skaitmeniniai topografiniai sutartiniai ženklai.

Prasminiai žodžiai: skaitmeninis topografinis sutartinis ženklas, topografinis planas, topografinio sutartinio ženklo kriterijus, topografinių sutartinių ženklų biblioteka.

Keyword : digital topographic contract sign, topographic plan, criteria for a topographical contract mark, library of topographic contract signs

How to Cite
Augūnienė, N., Augūnas, V., Paršeliūnas, E., & Stankevičius, Žilvinas. (2012). Analysis of the digital topographic signs. Geodesy and Cartography, 32(3), 77-81. https://doi.org/10.3846/13921541.2006.9636700
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
90
PDF Downloads
90
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.