Share:


Dependence of the digital terrain model accuracy from the cell size and distances between initial points used for modelling

    Aušra Kumetaitienė Affiliation

Abstract

Cartographic products, which characterise the relief of Lithuania and have been created during the last century and nowadays are described. The article presents interpretations of the relief of Lithuania by specialists such as foresters, road engineers, geographers, topographers, hydrographers, land owners and geoinformatics. It also analyses the development of the relief of Lithuania via presentation of its qualitative and technological characteristics.

Article in Lithuanian

Skaitmeninio reljefo modelio tikslumo priklausomybė nuo ląstelės matmenų ir atstumo tarp modeliavimui naudojamų pradinių duomenų taškų

Santrauka. Straipsnyje analizuojamas pradinių duomenų tikslumas, padėtis ir tankis, turintys tiesioginės įtakos modeliuojamo skaitmeninio reljefo modelio tikslumui. Svarbu gauti kokybiškus aukščių duomenis, kurie atitiktų reljefo modeliui keliamus reikalavimus. Modeliuojant reljefą, svarbu parinkti optimalius skaitmeninio reljefo modelio ląstelės matmenis. Skaitmeninio reljefo modelio tikslumo priklausomybei nuo ląstelės matmenų ir atstumo tarp pradinių duomenų taškų nustatyti atliktas tyrimas, kurio metu taškų aibė palaipsniui suskaidyta į poaibius, taip didinant atstumus tarp pradinių duomenų taškų. Suskaidyti pradinių duomenų poaibiai buvo panaudoti sudarant skaitmeninį reljefo modelį, pasirinkus skirtingus ląstelių matmenis. Įvertinus įvairiais modeliavimo metodais gautus reljefo modelius, nustatyta, kad tiksliausias krigingo metodu sudarytas skaitmeninis reljefo modelis. Mažiau tinka reljefui modeliuoti splainų ir svorinis metodai. Ištyrus ląstelės matmenų ir atstumo tarp taškų įtaką skaitmeninio reljefo modelio tikslumui, nustatyta, kad šie parametrai mažesnės įtakos turi esant mažam reljefo kintamumui ir didesnės, kai reljefas labai kintamas.

Prasminiai žodžiai: skaitmeninis reljefo modelis, ląstelės matmenys, atstumas tarp pradinių duomenų taškų.

Keyword : digital terrain model, cell dimensions, distance between original data points

How to Cite
Kumetaitienė, A. (2012). Dependence of the digital terrain model accuracy from the cell size and distances between initial points used for modelling. Geodesy and Cartography, 32(1), 14-18. https://doi.org/10.3846/13921541.2006.9636683
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
182
PDF Downloads
196
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.