Share:


Method of coordinate corrections by establishment the GPS virtual reference stations

    Jonas Skeivalas Affiliation
    ; Silvija Gečytė Affiliation

Abstract

Creation of GPS virtual reference station by the method of coordinate corrections is analysed in the paper. The model is formed in the form of virtual reference station (VRS), when the precise coordinates of station are determined as mean value of GPS reference stations precise coordinates. Coordinate corrections of VRS station of virtually measured coordinates are obtained as mean or weighted mean values of coordinate corrections measured at GPS reference stations. The user of GPS receiver is correcting the measured coordinates by corrections computed from VRS broadcast coordinate corrections.

Article in Lithuanian

Koordinačių korektūros metodas sukuriant GPS virtualiąsias referencines stotis

Santrauka. Straipsnyje analizuojamas GPS referencinių stočių koordinačių korektūros modelio sudarymas. Modelis formuojamas virtualiosios referencinės stoties (VRS) pavidalu, kai stoties tikslios koordinatės nustatomos kaip GPS referencinių stočių tikslių koordinačių aritmetinis vidurkis. VRS stoties virtualiai išmatuotų koordinačių pataisos gaunamos kaip GPS referencinių stočių išmatuotų koordinačių pataisų aritmetiniai arba svoriniai vidurkiai. GPS imtuvo vartotojas išmatuotas taškų koordinates koreguoja pataisomis, apskaičiuotomis pagal VRS transliuojamas koordinačių pataisas.

Prasminiai žodžiai: GPS, virtualioji referencinė stotis (VRS), koordinačių pataisos.

Keyword : GPS, virtual reference station (VRS), coordinate corrections

How to Cite
Skeivalas, J., & Gečytė, S. (2012). Method of coordinate corrections by establishment the GPS virtual reference stations. Geodesy and Cartography, 32(1), 19-22. https://doi.org/10.3846/13921541.2006.9636684
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
187
PDF Downloads
213
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.