Share:


Usage of double carrier phase differences for ionospheric influence elimination in coordinates determination

    Jonas Skeivalas Affiliation

Abstract

GPS observable processing procedures improvement are discussed in series of publications and monographs [1-10|. Carrier phase double difference usage for elimination of ionospheric influence in processing two carrier frequencies observed by GPS receivers are analysed in this publication. Double carrier phase difference expressions are used in processing procedures, when additional parameters are used for ionospheric influence elimination. Ionospheric influence is eliminated by solution of reduced parametric equations of double carrier phase differences at both frequencies by MLS method in every epoch. System of parametric equations is solved by applying additional collocation equations. For evaluation of solution reliability the covariance matrix formulas were suggested.

Artilce in Lithuanian

Nešlio fazių dvigubųjų skirtumų taikymas jonosferos įtakai eliminuoti nustatant koordinates

Santrauka. GPS matavimų rezultatų apdorojimo procedūrų tobulinimo temos aptariamos daugelyje straipsnių bei monografijų. Šiame straipsnyje analizuojamas nešlio fazių dvigubųjų skirtumų taikymas jonosferos įtakai eliminuoti, apdorojant dviejų nešlio dažnių GPS imtuvų matavimų rezultatus. Skaičiavimų procedūrose taikomos nešlio fazių dvigubųjų skirtumų išraiškos su papildomais parametrais jonosferos įtakai eliminuoti. Jonosferos įtaka eliminuojama sprendžiant mažiausiųjų kvadratų metodu redukuotas, taikant abu nešlio dažnius, kiekvienos epochos nešlio fazių dvigubųjų skirtumų parametrines lygtis. Parametrinių lygčių sistema sprendžiama sudarant papildomas kolokacines lygtis. Sprendinio rezultatų patikimumui įvertinti siūlomos kovariacijų matricų formulės.

Raktažodžiai: GPS, jonosferos įtaka, nešlio fazių dvigubieji skirtumai.

Keyword : GPS, influence of ionosphere, double differences in carrier phases

How to Cite
Skeivalas, J. (2012). Usage of double carrier phase differences for ionospheric influence elimination in coordinates determination. Geodesy and Cartography, 31(3), 88-91. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636671
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
184
PDF Downloads
164
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.