Share:


Improvement of methodology of precise levelling with digital levels Wild NA3003

    Boleslovas Krikštaponis Affiliation
    ; Eglė Tumelienė Affiliation
    ; Donatas Rekus Affiliation

Abstract

Precise levelling with digital levels Wild Na3003 is accomplished in exclusive succession BFFB which is supposed in work station. Marked plus disagreement accumulation of two-way levelling high differences which is exceeded then allowable is received because of this reason. Experimental measurements confirm that if symmetrical succession of readings is used in stations, the disagreements of high differences is reduced substantially. There is no possibilities to change the intended succession of measurements at a digital level, because of that symmetrical succession of readings suggested to apply. It is necessary to fix results of measurements in to journal of levelling results and to calculate the real sums of high differences when such a succession is used. Not only incorrect succession of measurements, but also specific readings in the ends of rods, illumination of vertical displacements of level and rods influenced the results of measurement with digital levels.

Article in Lithuanian

Precizinio niveliavimo skaitmeniniais nivelyrais Wild NA3003 metodikos tobulinimas

Santrauka. Skaitmeniniais nivelyrais Wild NA3003 precizinis niveliavimas atliekamas vienintele darbo stotyje numatyta seka BFFB (angl. backsight, foresight, foresight, backsight). Pagrindinai dėl šios priežasties gaunama nemaža teigiama dvipusio niveliavimo būdu nustatytų aukščių skirtumų nesutapimų sankaupa, viršijanti leistinąją. Eksperimentiniai matavimai patvirtina, kad taikant simetriškąją atskaičiavimų seką stotyse, aukščių skirtumų nesutapimas labai sumažėja. Nesant galimybės programiškai pakeisti skaitmeniniuose nivelyruose numatytos matavimų sekos, pasiūlyta taikyti simetriškąją atskaičiavimų seką. Ją taikant matavimų rezultatus būtina fiksuoti niveliavimo žurnale ir lauke apskaičiuoti tikrąsias aukščių skirtumų sumas. Be netinkamos matavimų sekos, matavimų skaitmeniniais nivelyrais rezultatams įtakos turi specifinės atskaičiavimų kodinių matuoklių galuose, matuoklių apšviestumo, vertikaliųjų nivelyro ir matuoklių poslinkių paklaidos.

Raktažodžiai: skaitmeninis nivelyras, kodinė matuoklė, dvipusis precizinis niveliavimas, simetriškoji atskaičiavimų seka.

Keyword : digital leveler, code meter, double-sided precision leveling, symmetric sequence of deductions

How to Cite
Krikštaponis, B., Tumelienė, E., & Rekus, D. (2012). Improvement of methodology of precise levelling with digital levels Wild NA3003. Geodesy and Cartography, 31(3), 97-102. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636673
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
150
PDF Downloads
207
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.