Share:


Investigation of storage peculiarities of underground utilities geodata in three-dimensional geoinformation system model

    Kęstutis Čypas Affiliation

Abstract

The article presents a research on storage of underground utilities like water supply, gas-pipe and electricity supply in three-dimensional geoinformation system model for municipality purposes. Usually municipalities collect underground and aboveground surveying data for urban planning, designing purposes and permissions issue in building construction. Firstly, utilities of interest are presented, and then the requirements for data collecting for those utilities during mapping are set. In most cases there is a couple of issues: 1) data collecting procedures ensures only 2,5 dimensional geodata storage, so additional requirements for data collecting in three-dimensional geoinformation system are discussed and presented, 2) existing data in 2 or 2,5 dimensions in GIS system should be transformed to the 3rd dimension using additional height data; thus conversion procedure were created and presented as well. Finally, the data model for utilities in three-dimensional geoiformation municipality system is defined. For experiment purposes an application module in ArcGIS™ environment was developed using Visual Basic™, underground utilities 3D geodata model was created using UML tools, a geodatabase was deployed using CASE tools.

Article in Lithuanian

Požeminių komunikacijų geoinformacinių duomenų kaupimo trimačiame geoinformacinės sistemos modelyje ypatumų tyrimas

Santrauka. Straipsnyje apibendrinami požeminiu komunikacijų, kaip antai: vandentiekio, dujotiekio, naftotiekio, elektros tinklų, – geoinformacinių duomenų kaupimo ir saugojimo trimačiame geoinformacinės sistemos modelyje savivaldybės poreikiams ypatumai. Atlikta miesto geoinformacinėje sistemoje kaupiamų požeminių komunikacijų geoinformacinių duomenų analizė ir apibrėžti požeminių komunikacijų geoinformacinių duomenų kaupimo trimačiame geoinformacinės sistemos modelyje reikalavimai atliekant geodezines nuotraukas. Straipsnyje pateikiamos ir sprendžiamos šios problemos: 1) kol kas geoinformacinių duomenų kaupimo procedūros užtikrina geoinformacinių duomenų saugojimą tik 2,5 dimensijoje, todėl apibrėžti papildomi požeminiu komunikacijų geoinformacinių duomenų kaupimo trimačiame geoinformacines sistemos modelyje reikalavimai, 2) miesto geoinformacineje sistemoje duomenys saugomi 2,5D erdvėje, todėl geoinformaciniai duomenys transformuoti į 3D erdvę taikant tinklų klojimo altitudžių reikšmes, o esant nepakankamam klojimo altitudžių kiekiui, atliktas linijų viršūnių altitudžių interpoliavimas. Sukurtas ir pateiktas požeminiu komunikacijų linijų viršūnių altitudžių nustatymo taikant tinklų klojimo altitudžių reikšmes veiksmų sekų algoritmas; eksperimentui atlikti Visual Basic TM progamavimo kalba sukurtas programinis modulis, veikiantis ArcGIS TM aplinkoje; taikant UML CASE priemones sukurtas požeminių komunikacijų 3D geoduomenų modelis.

Raktažodžiai. 3D GIS požeminių komunikacijų geoinformacinių duomenų modelis, linijų viršūnių altitudžių nustatymas, altitudžių interpoliavimas.

Keyword : 3D GIS Model of Geoinformation Data for Underground Communications, determination of line altitude altitudes, interpolation of altitudes

How to Cite
Čypas, K. (2012). Investigation of storage peculiarities of underground utilities geodata in three-dimensional geoinformation system model. Geodesy and Cartography, 31(3), 103-109. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636674
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
177
PDF Downloads
219
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.