Share:


Estimation and improvement of scanned map quality (in basis of Adobe Photoshop)

    Artūras Bautrėnas Affiliation
    ; Jana Konstantinova Affiliation
    ; Marijus Pileckas Affiliation

Abstract

Methodological guidelines for preparing raster maps using Adobe PhotoShop software are presented. The questions analysed: digitising maps through scanning, estimating and improving the quality of gathered raster maps, preparing raster maps for different purposes.

Article in Lithuanian

Skenuotų žemėlapių vaizdo kokybės vertinimas ir gerinimo būdai Adobe PhotoShop programa

Santrauka. Nagrinėjamas kartografinių kūrinių vertimo skaitmeniniais skenuojant, gautų rastrinių žemėlapių kokybės vertinimo ir gerinimo bei įvairių defektų šalinimo, taikant Adobe PhotoShop programą, procesas, pateikiamas rastrinio žemėlapio rengimo numatytai paskirčiai algoritmas.

Prasminiai žodžiai: skenavimas, rastrinio vaizdo kokybė.

Keyword : scanning, raster image quality

How to Cite
Bautrėnas, A., Konstantinova, J., & Pileckas, M. (2012). Estimation and improvement of scanned map quality (in basis of Adobe Photoshop). Geodesy and Cartography, 32(1), IIa-IIh. https://doi.org/10.3846/13921541.2006.9636687
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
182
PDF Downloads
147
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.