Share:


Administrative division of Lithuania on the Russian maps of the XIX and XX centuries (2 of 3)

Abstract

Continued of Review article: Gliožaitis, A. (2012). Administrative division of Lithuania on the Russian maps of the XIX and XX centuries (1 of 3). Geodesy and Cartography, 32(2), IIa-IIf. https://doi.org/10.3846/13921541.2006.9636695


The administrative division and changes of boundaries of Lithuania on the Russian maps of the XIX and XX centuries are analysed. The administrative division and its changes reflects the official politics of the Russia against the neighbouring conquered countries. Analysis of old maps and related documents shows the methods and scale of Lithuania’s denationalization, executed by the Russian tsars and secretaries-general of the Communist party.


Article in Lithuanian


Lietuvos administracinis skirstymas XIX ir XX a. Rusijos žemėlapiuose (2 iš 3)


Santrauka.  Iš užkariautų kraštų įkūrusi imperijų carų valdžia jos administraciniam padalijimui skyrė nuolatinį dėmesį. Prie Rusijos mokslų akademijos 1739 m. įsteigtas Geografijos departamentas, kuris vadovavo visiems geodeziniams ir kartografiniams darbams, reikalingiems administraciniam padalijimui atlikti, žemėtvarkai, bei kitiems valdymo reikalams [1]. Vėliau jis buvo pertvarkytas į kitokias organizacijas [2]. Administracinės sritys yra pažymėtos rusų topografų ir kartografų sudarytuose žemėlapiuose ir savaip atspindi Rusijos politiką užkariautų kraštų atžvilgiu [3]. Pavartykime dokumentus bei žemėlapius ir pamatysime, kokiais būdais carai ir TSKP generaliniai sekretoriai vykdė Lietuvos nutautinimą, į kokius administracinius vienetus skirstė Lietuvą ir kur žymėjo jos rytinę ribą [4] .

Keyword : old Russian maps

How to Cite
Gliožaitis, A. (2012). Administrative division of Lithuania on the Russian maps of the XIX and XX centuries (2 of 3). Geodesy and Cartography, 32(3), Ia-Ig. https://doi.org/10.3846/13921541.2006.9636701
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
177
PDF Downloads
221