[1]
Milieškaitė, J. 2011. The application of the covariance method analysing the digital images of land surface / Žemės dangos pokyčių nustatymas atliekant fotografinių vaizdų palyginimą kovariacijos metodu /. Geodesy and Cartography. 37, 3 (Nov. 2011), 105-110. DOI:https://doi.org/10.3846/13921541.2011.626260.