[1]
Pakshyn, M., Lyaska, I., Burak, K., Kovtun, V., Dorosh, L., Hrynishak, M., Mykhailyshyn, V. and Grytsyuk, T. 2019. Estimation of earth’s surface moves and deformation of the territory of mine “Khotin” of Kalush-Golinskyy field by method of radar interferometry. Geodesy and Cartography. 45, 1 (Apr. 2019), 37-42. DOI:https://doi.org/10.3846/gac.2019.6300.