(1)
Skeivalas, J.; Kontautienė, S.; Valiukevičienė, S. The Analysis of Identifying the Digital Images of Human Skin / Žmogaus Odos Skaitmeninių Vaizdų Identifikavimo Analizė / Анализ идентификации цифровых изображений кожи человека. GAC 2011, 37, 63-68.