(1)
Milieškaitė, J. The Application of the Covariance Method Analysing the Digital Images of Land Surface / Žemės Dangos Pokyčių Nustatymas Atliekant Fotografinių Vaizdų Palyginimą Kovariacijos Metodu /. GAC 2011, 37, 105-110.