(1)
Pakshyn, M.; Lyaska, I.; Burak, K.; Kovtun, V.; Dorosh, L.; Hrynishak, M.; Mykhailyshyn, V.; Grytsyuk, T. Estimation of earth’s Surface Moves and Deformation of the Territory of Mine “Khotin” of Kalush-Golinskyy Field by Method of Radar Interferometry. GAC 2019, 45, 37-42.