Skeivalas, J., Kontautienė, S., & Valiukevičienė, S. (2011). The analysis of identifying the digital images of human skin / Žmogaus odos skaitmeninių vaizdų identifikavimo analizė / Анализ идентификации цифровых изображений кожи человека. Geodesy and Cartography, 37(2), 63-68. https://doi.org/10.3846/13921541.2011.586441