Milieškaitė, J. (2011). The application of the covariance method analysing the digital images of land surface / Žemės dangos pokyčių nustatymas atliekant fotografinių vaizdų palyginimą kovariacijos metodu /. Geodesy and Cartography, 37(3), 105-110. https://doi.org/10.3846/13921541.2011.626260