Pakshyn, M., Lyaska, I., Burak, K., Kovtun, V., Dorosh, L., Hrynishak, M., Mykhailyshyn, V., & Grytsyuk, T. (2019). Estimation of earth’s surface moves and deformation of the territory of mine “Khotin” of Kalush-Golinskyy field by method of radar interferometry. Geodesy and Cartography, 45(1), 37-42. https://doi.org/10.3846/gac.2019.6300