MILIEŠKAITĖ, J. The application of the covariance method analysing the digital images of land surface / Žemės dangos pokyčių nustatymas atliekant fotografinių vaizdų palyginimą kovariacijos metodu /. Geodesy and Cartography, v. 37, n. 3, p. 105-110, 1 nov. 2011.