PAKSHYN, M.; LYASKA, I.; BURAK, K.; KOVTUN, V.; DOROSH, L.; HRYNISHAK, M.; MYKHAILYSHYN, V.; GRYTSYUK, T. Estimation of earth’s surface moves and deformation of the territory of mine “Khotin” of Kalush-Golinskyy field by method of radar interferometry. Geodesy and Cartography, v. 45, n. 1, p. 37-42, 17 Apr. 2019.