Skeivalas, Jonas, Silvija Kontautienė, and Skaidra Valiukevičienė. 2011. “The Analysis of Identifying the Digital Images of Human Skin / Žmogaus Odos Skaitmeninių Vaizdų Identifikavimo Analizė / Анализ идентификации цифровых изображений кожи человека”. Geodesy and Cartography 37 (2), 63-68. https://doi.org/10.3846/13921541.2011.586441.