Milieškaitė, Jurgita. 2011. “The Application of the Covariance Method Analysing the Digital Images of Land Surface / Žemės Dangos Pokyčių Nustatymas Atliekant Fotografinių Vaizdų Palyginimą Kovariacijos Metodu /”. Geodesy and Cartography 37 (3), 105-10. https://doi.org/10.3846/13921541.2011.626260.