Milieškaitė, J. (2011) “The application of the covariance method analysing the digital images of land surface / Žemės dangos pokyčių nustatymas atliekant fotografinių vaizdų palyginimą kovariacijos metodu /”, Geodesy and Cartography, 37(3), pp. 105-110. doi: 10.3846/13921541.2011.626260.