Pakshyn, M., Lyaska, I., Burak, K., Kovtun, V., Dorosh, L., Hrynishak, M., Mykhailyshyn, V. and Grytsyuk, T. (2019) “Estimation of earth’s surface moves and deformation of the territory of mine ‘Khotin’ of Kalush-Golinskyy field by method of radar interferometry”, Geodesy and Cartography, 45(1), pp. 37-42. doi: 10.3846/gac.2019.6300.