[1]
J. Milieškaitė, “The application of the covariance method analysing the digital images of land surface / Žemės dangos pokyčių nustatymas atliekant fotografinių vaizdų palyginimą kovariacijos metodu /”, GAC, vol. 37, no. 3, pp. 105-110, Nov. 2011.