Skeivalas, J., S. Kontautienė, and S. Valiukevičienė. “The Analysis of Identifying the Digital Images of Human Skin / Žmogaus Odos Skaitmeninių Vaizdų Identifikavimo Analizė / Анализ идентификации цифровых изображений кожи человека”. Geodesy and Cartography, Vol. 37, no. 2, July 2011, pp. 63-68, doi:10.3846/13921541.2011.586441.