Milieškaitė, J. “The Application of the Covariance Method Analysing the Digital Images of Land Surface / Žemės Dangos Pokyčių Nustatymas Atliekant Fotografinių Vaizdų Palyginimą Kovariacijos Metodu /”. Geodesy and Cartography, Vol. 37, no. 3, Nov. 2011, pp. 105-10, doi:10.3846/13921541.2011.626260.