Pakshyn, M., I. Lyaska, K. Burak, V. Kovtun, L. Dorosh, M. Hrynishak, V. Mykhailyshyn, and T. Grytsyuk. “Estimation of earth’s Surface Moves and Deformation of the Territory of Mine ‘Khotin’ of Kalush-Golinskyy Field by Method of Radar Interferometry”. Geodesy and Cartography, vol. 45, no. 1, Apr. 2019, pp. 37-42, doi:10.3846/gac.2019.6300.