Share:


Relationship between residential property price index and macroeconomic indicators in Dubai housing market / Santykis tarp gyvenamojo NT indekso ir makroekonominių rodiklių Dubajaus būsto rinkoje

    Ali Hepşen Affiliation
    ; Metin Vatansever Affiliation

Abstract

The main purpose of this study is to investigate whether there is a long-run relationship between macroeconomic indicators and property price index in Dubai. This paper uses the monthly data for the eight year period from January 2003 to December 2010. In order to identify long term equilibrium between property price index and macroeconomic indicators, cointegration analyses are utilized for the study. The results of the empirical analyses show that there is a long term positive equilibrium relationship not only between RE IDIN.com Dubai Residential Property Price Index (DRPPI) and gold prices; but also between DRPPI and volume of total direct foreign trade. On the other hand, there is a negative long-run relationship between DRPPI and the number of completed residential units. In addition, there is a significant positive relation between DRPPI and the first lag of DRPPI and also the first lag of error term. Our paper is the first academic study that identifies this relationship in Dubai.


Santrauka


Pagrindinis tyrimo tikslas – išnagrinėti, ar makroekonominius rodiklius ir NT kainų indeksą Dubajuje sieja ilgalaikis santykis. Darbe naudojami aštuonerių metų (nuo 2003 m. sausio iki 2010 m. gruodžio) mėnesiniai duomenys. Siekiant nustatyti ilgalaikę pusiausvyrą tarp NT kainų indekso ir makroekonominių rodiklių, tyrimui naudojamos kointegracijos analizės. Empirinių analizių rezultatai rodo ilgalaikį teigiamą pusiausvyros santykį ne tik tarp REIDIN.com skelbiamo Dubajaus gyvenamojo NT kainų indekso (DRPPI) ir aukso kainų, bet ir tarp DRPPI ir bendros tiesioginės užsienio prekybos apimčių. Kita vertus, nustatytas ilgalaikis neigiamas santykis tarp DRPPI ir pastatytų būstų skaičiaus. Be to, nustatytas reikŠmingas teigiamas santykis tarp DRPPI ir jo pirmojo vėlavimo (angl. first lag) bei paklaidos pirmojo vėlavimo. Šis darbas – pirmas mokslinis tyrimas, kuriame nustatomas Šis santykis Dubajaus atveju.

Keyword : Dubai, Real estate, Residential Property Price Index, Macroeconomic indicators, Cointegration

How to Cite
Hepşen, A., & Vatansever, M. (2012). Relationship between residential property price index and macroeconomic indicators in Dubai housing market / Santykis tarp gyvenamojo NT indekso ir makroekonominių rodiklių Dubajaus būsto rinkoje. International Journal of Strategic Property Management, 16(1), 71-84. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.602756
Published in Issue
Apr 12, 2012
Abstract Views
389
PDF Downloads
574