Share:


Strategy and space: a longitudinal case study of broadcasting facilities / Strategija ir erdvė: radijo ir televizijos transliavimo paslaugų longitudinis tyrimas

    Per Anker Jensen Affiliation

Abstract

The article is based on results from a research project on space strategies and building values, which included a major case study of the development of facilities for the Danish Broadcasting Corporation over time. The focus is to identify, how different space strategies have been implemented in different periods and how these strategies can be related to the general conditions of the corporation. The strategic uncertainty of the corporation is investigated as a main determining factor for changes in space strategy based on theories of the relations between strategy and place. These theories include that corporations follow one of the three generic space strategies: Incrementalism, standardization, and value-based strategy. among the conclusion are, that the space strategies mostly changes between incremental and value-based strategies, but one period of standardization was identified. Furthermore, there is a clear relation between value-based space strategies and the presence of visionary project champions.


Santrauka


Straipsnio pagrindas—rezultatai, gauti atlikus erdvių strategijų ir vertės didinimo projekto tyrimą. Tyrimo esmė—paslaugų, teikiamų Danijos radijo ir televizijos korporacijai (angl. The Danish broadcasting corporation), plėtros pagrindinė situacinė analizė. Siekiama nustatyti, kokios skirtingos erdvių strategijos buvo įgyvendintos skirtingais laikotarpiais ir kaip jos gali būti susijusios su korporacijos bendromis sąlygomis. Korporacijos strateginė nežinomybė tyrinėjama kaip pagrindinis ir lemiamas erdvių strategijos pokyčių veiksnys, grindžiamas strategijos ir vietos ryšių teorijomis. Anot šių teorijų, korporacijos taiko vieną iš trijųbendrų erdvių strategijų: inkrementalizmo, standartizavimo ir verte grindžiamos strategijos. Paminėtina, kad erdvių strategijos kinta tarp inkrementalizmo ir verte grindžiamų strategijų, tačiau buvo nustatytas ir vienas standartizavimo laikotarpis. Be to, yra aiškus ryšys tarp verte grindžiamų erdvių strategijų ir nekomercinių projektų rėmėjų buvimo.

Keyword : Space strategy, Strategic uncertainty, Positioning strategy, Adaptability, Project champions

How to Cite
Jensen, P. A. (2011). Strategy and space: a longitudinal case study of broadcasting facilities / Strategija ir erdvė: radijo ir televizijos transliavimo paslaugų longitudinis tyrimas. International Journal of Strategic Property Management, 15(1), 35-47. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.565868
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
273
PDF Downloads
207