Share:


Integrated model and system for passive houses multiple criteria analysis / Integruotas pasyviųjų namų daugiakriterinės analizės modelis ir sistema

    Artūras Kaklauskas Affiliation

Abstract

In order to design and implement a high-quality passive house project, it is neces sary to take care of its efficiency from the brief stage to the end of its life's service. The entire process should be planned and executed with a consideration of the goals that are aspired to by the participating and interested parties and the micro, meso and macro environment levels. In order to realize the above purposes, an original Model for an Integrated analysis of Passive Houses and Passive Houses Design Multiple Criteria Decision Support System was developedby the authors, enabling one to analyze a passive house's life cycle, the parties involved in the project and its micro, meso and macro environment as one integrated entity.


Santrauka


Norint suprojektuoti ir įgyvendinti kokybišką pasyvųjį namą, reikia jo efektyvumu rūpintis nuo projekto idėjos iki pasyviojo namo gyvavimo ciklo pabaigos. Visas procesas turi būti suplanuotas ir įgyvendintas atsižvelgiant į suinteresuotų projekto grupių siekiamus tikslus ir mikro-, mezo- bei makroaplinką. Tikslams įgyvendinti buvo sukurtas originalus integruotas pasyviųjų namų analizės modelis ir pasyviųjų namų projektų analizės daugiakriterinė sprendimų paramos sistema, kuria remiantis galima analizuoti pasyviojo namo gyvavimo ciklą, suinteresuotas projekto grupes ir projekto mikro-, mezo- bei makroaplinką kaip vieną integruotą visumą.

Keyword : Passive house, Energy efficiency, Multiple criteria analysis, Integrated model, Decision Support System

How to Cite
Kaklauskas, A. (2011). Integrated model and system for passive houses multiple criteria analysis / Integruotas pasyviųjų namų daugiakriterinės analizės modelis ir sistema. International Journal of Strategic Property Management, 15(1), 74-90. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.574903
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
49
PDF Downloads
44