Share:


Efficiency assessment of listed real estate companies: an empirical study of China / Nekilnojamojo turto kompanijų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržos sąrašus, efektyvumo vertinimas: empirinis Kinijos tyrimas

    Xian Zheng Affiliation
    ; Kwong-Wing Chau Affiliation
    ; Eddie C. M. Hui Affiliation

Abstract

This study measures performance and efficiency of the Listed Real Estate Companies (LRECs). Three types of Data envelopment analysis (DEA) approaches are employed, which are CCR-DEA, BCC-DEA and Super-Efficiency-DEA models. Based on these DEA approaches, we conduct an empirical analysis on the 94 LRECs in China stock markets according to the 2009 Annual Financial Statements. Registered Capital, Asset Value, Employee Number, and Operation Cost are adopted as the inputs factors, while the output factors are denoted by Revenue and Profit. In general, this empirical research delivers four outcomes: firstly, an integrated assessment system and a ranking of the LRECs are established, which provides useful information for investors who are seeking for indirect exposure in the Chinese real estate market. Secondly, the average Overall Efficiency (OE), Pure Technical Efficiency (PTE) and Scale Efficiency (SE) of the LRECs are 0.78, 0.84 and 0.92 respectively. Thirdly, 69% of the inefficient LRECs are classified as increasing returns to scale and could further increase operating efficiency by scale expansion. Fourthly, the employees slack is prevalent at 18.96% for the inefficient LRECs.


Santrauka


Straipsnyje įvertinamas nekilnojamojo turto kompanijų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržos sąrašus (angl. LRECs), veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas. Tam taikomi trys duomenų apgaubties analizės (angl. DEA) metodai, o būtent CCR-DEA, BCC-DEA ir Super-Efficiency-DEA metodai. Pritaikius šiuos duomenų apgaubties analizės metodus ir remiantis 2009 m. metinių finansinių ataskaitų duomenimis, buvo atlikta Kinijos akcijų rinkos 94-ių nekilnojamojo turto kompanijų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržos sąrašus, empirinė analizė. Įstatinis kapitalas, nominali aktyvų vertė, darbuotojų skaičius ir eksploatacinės išlaidos laikomi įeigos veiksniais, o išeigos veiksniais imamos pajamos ir pelnas. Šiuo empiriniu tyrimu galima pasiekti keturių rezultatų: pirmiausia, sudaryta integruoto vertinimo sistema ir nustatomi nekilnojamojo turto kompanijų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržos sąrašus, reitingai. Reitingų teikiama informacija naudinga investuotojams, siekiantiems netiesioginio dalyvavimo Kinijos nekilnojamojo turto rinkoje. antra, nekilnojamojo turto kompanijų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržos sąrašus, vidutiniai dydžiai: bendras efektyvumas (angl. OE), grynasis techninis efektyvumas (angl. PTE) ir masto efektyvumas (angl. SE), atitinkamai sudaro 0,78, 0,84 ir 0,92. Trečia, 69 proc. neefektyvių nekilnojamojo turto kompanijų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržos sąrašus, priskirtos prie augančio pelno kompanijų, kurios gali kelti veiklos efektyvumą plėsdamos savo veiklą. Ketvirta, 18,96 proc. neefektyvių nekilnojamojo turto kompanių, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržos sąrašus, būdinga darbuotojų neveiksnumas.

Keyword : Listed real estate company, Input-output, Efficiency, Scale economics, DEA, China

How to Cite
Zheng, X., Chau, K.-W., & C. M. Hui, E. (2011). Efficiency assessment of listed real estate companies: an empirical study of China / Nekilnojamojo turto kompanijų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržos sąrašus, efektyvumo vertinimas: empirinis Kinijos tyrimas. International Journal of Strategic Property Management, 15(2), 91-104. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.582739
Published in Issue
Jul 4, 2011
Abstract Views
480
PDF Downloads
323