Share:


Swot dimensional analysis for strategic planning – the case of overseas real estate developers in Guangzhou, China / Strateginio planavimo lyginamoji SSGG analizė – užsienio nekilnojamojo turto plėtotojų Guangžou (Kinija) atvejis

    Barbara Y. P. Leung Affiliation
    ; Eddie C. M. Hui Affiliation
    ; Jian-hui Tan Affiliation
    ; Lin Chen Affiliation
    ; Wei-bin Xu Affiliation

Abstract

China has been attracting overseas real estate developers (OREDs) with its expanding real estate market since the adoption of the Open Door Policy. This attractiveness has been enhanced by China's accession to the World Trade Organization and the Closer Economic Partnership Arrangement and is likely to remain for the foreseeable future. However, OREDs to conduct developments in China which adopts a socialist market-oriented approach is not without difficulties. The study has developed a SWOT dimensional analysis technique which is able to integrate the strengths and weaknesses of OREDs and also the opportunities and threats found in the market for formulating their (s)trategic plans and market positions. Apart from proposing a holistic model for OREDs’ strategic planning, the findings also suggested that OREDs in Guangzhou are in general strong in management and financial capacity but weak in understanding the market conditions. Building up a localized management team which understands the market and has good connection with local officials and business peoplė is of prime concerns.


Santrauka


Patvirtinus atvirų durų politiką (angl. Open Door Policy), besiplečianti Kinijos nekilnojamojo turto rinka pritraukia vis daugiau užsienio nekilnojamojo turto plėtotojų (angl. OREDs). Toks jos patrauklumas išaugo Kinijai įstojus į PPO ir įgijus glaudesnės ekonominės partnerystės statusą (angl. Closer Economic Partnership Arrangement), be to, numatoma, kad artimiausiu metu jis niekur neišnyks. Tačiau užsienio nekilnojamojo turto plėtotojai, vykdantys plėtrą Kinijoje, kurioje taikomas socialistinis, į rinką orientuotas požiūris, susiduria su sunkumais. Tyrimo metu buvo sukurtas lyginamosios SSGG analizės metodas, leidžiantis integruoti užsienio nekilnojamojo turto plėtros specialistų stiprybes ir silpnybes bei aptiktas rinkoje galimybes ir grėsmes, kurios padės suformuluoti strateginius jų planus ir rinkos pozicijas. Be pasiūlyto holistinio modelio užsienio nekilnojamojo turto plėtotojų strateginiam planavimui, rezultatai rodo, kad užsienio nekilnojamojo turto plėtotojai Guangžou užima stiprią poziciją finansų ir valdymo srityje, tačiau silpnai orientuojasi rinkos sąlygomis. Būtina laikytis esminės koncepcijos – sukurti lokalią valdymo komandą, gerai besiorientuojančią rinkoje ir palaikančią gerus santykius su vietos valdžia ir verslininkais.

Keyword : SWOT dimensional analysis, Real estate developers, Guangzhou, China

How to Cite
Y. P. Leung, B., C. M. Hui, E., Tan, J.- hui, Chen, L., & Xu, W.- bin. (2011). Swot dimensional analysis for strategic planning – the case of overseas real estate developers in Guangzhou, China / Strateginio planavimo lyginamoji SSGG analizė – užsienio nekilnojamojo turto plėtotojų Guangžou (Kinija) atvejis. International Journal of Strategic Property Management, 15(2), 105-122. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.582745
Published in Issue
Jul 4, 2011
Abstract Views
70
PDF Downloads
83