Share:


Selection of facade's alternatives of commercial and public buildings based on multiple criteria / Komercinės ir viešosios paskirties pastatų fasado alternatyvų daugiakriterinė atranka

    Jonas Šaparauskas Affiliation
    ; Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation
    ; Zenonas Turskis Affiliation

Abstract

An appropriate mechanism for supporting design management practices at an early stage of project is crucial in terms of adding value over scope, time and total investment strategic decisions. The clients are not only interested in value for money in relation to the investment in project development but costs associated in operation and maintenance over project life cycle as well. These criteria make possible to evaluate design solutions which can be characterized by quantitative and qualitative criteria which possibly have different weight, dimension and direction of optimization (maximisation or minimization). The purpose of this article – is to compare different designs of building or its structure and to select the best alternative using criteria of optimality. Case study is demonstrated by selecting the best facade system to cover the building. For this purpose four alternatives of building facades are under consideration. Two criteria (out of three) indicate that for the case study the most preferable facade‘s alternative is gas silicate masonry, covered by Rockwool and “Minerit” facade plates.


Santrauka


Tinkamas sprendimų priėmimo mechanizmas projektuojant pastatą yra labai svarbus priimant strateginius investicijų sprendimus. Klientus yra suinteresuotas ne tik projekto įgyvendinimo kaina, bet ir eksploatavimo išlaidomis. Šio straipsnio tikslas – palyginti skirtingus pastato projektus arba konstrukcijas ir pagal tris optimalumo kriterijus parinkti geriausią alternatyvą. Šie trys kriterijai leidžia įvertinti projektinius sprendinius, kurie gali būti apibūdinami kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais, turinčiais skirtingas dimensijas ir optimizavimo kryptį (maksimizavimas arba minimizavimas). Skaitiniame pavyzdyje demonstruojamas geriausios fasado sistemos parinkimas pastatui. Jame svarstomos keturios alternatyvos. Du kriterijai (iš trijų) rodo, kad šiam konkrečiam atvejui tinkamiausias yra fasadas, sumūrytas iš dujų silikato blokelių, aptaisytų ,,Rockwool“ mineraline vata ir ,,Minerit“ fasado plokštėmis.

Keyword : Building life cycle, Alternatives, Decision making, Utility theory, Entropy weights

How to Cite
Šaparauskas, J., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2011). Selection of facade’s alternatives of commercial and public buildings based on multiple criteria / Komercinės ir viešosios paskirties pastatų fasado alternatyvų daugiakriterinė atranka. International Journal of Strategic Property Management, 15(2), 189-203. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.586532
Published in Issue
Jul 4, 2011
Abstract Views
488
PDF Downloads
330