Share:


Application of the exponential grey model on the maintenance cost prediction for a large scale hospital / Eksponentinio pilkojo modelio taikymas prognozuojant didelės ligoninės eksploatacines sąnaudas

    Tzu-Ping Lo Affiliation
    ; Sy-Jye Guo Affiliation
    ; Chin-Te Chen Affiliation

Abstract

Realizing the maintenance cost distribution and predicting the future tendency are important for facility managers to efficiently arrange the limited budget. This paper collects 16,228 maintenance records of a representative hospital in Taiwan and further analyzes the cost distribution. Besides, by calculating the maintenance cost of per square meter of floor area per year (dollar/m2/year) and comparing with the previous studies, this paper also points out the relationship between maintenance cost and the operation ages. moreover, this paper establishes a hybrid grey model termed as EGM(1,1), which adopting exponential series to identify the residual error series resulted from grey model, to predict the maintenance cost. The repair cost of hospital building from 1998 to 2006 is adopted to demonstrate the applicability and practicability of EGM(1,1). Results show that the proposed model can predict the tendency precisely.


Santrauka


Norint efektyviai išdėstyti ribotą biudžetą, pastatų ūkio valdytojai turi suprasti eksploatacijos sąnaudų pasiskirstymą ir sudaryti ateities tendencijų prognozes. Šiame darbe surinkti 16 228 įrašai apie reprezentacinės Taivano ligoninės eksploataciją ir jais remiantis analizuojamas sąnaudų pasiskirstymas. Apskaičiavus metines eksploatacijos sąnaudas vienam kvadratiniam metrui (doleriai/m2/metus) ir palyginus jas su ankstesniais tyrimais, darbe taip pat parodomas ryšys tarp eksploatacijos sąnaudų ir objekto amžiaus. Be to, darbe sudaromas hibridinis pilkasis modelis, pavadintas EGM(1,1), kuriame naudojant eksponentines eilutes nustatomos liktinės paklaidų eilutės, gautos pilkajame modelyje, taip siekiant prognozuoti eksploatacines sąnaudas. Naudojant 1998–2006 m. ligoninės pastato remontui išleistą sumą pristatomas EGM(1,1) taikymas ir praktiškumas. Rezultatai rodo, kad pasiūlytas modelis tendencijas gali prognozuoti tiksliai.

Keyword : Exponential series, Facility management, Grey model, Hospital building, Maintenance cost

How to Cite
Lo, T.-P., Guo, S.-J., & Chen, C.-T. (2012). Application of the exponential grey model on the maintenance cost prediction for a large scale hospital / Eksponentinio pilkojo modelio taikymas prognozuojant didelės ligoninės eksploatacines sąnaudas. International Journal of Strategic Property Management, 15(4), 379-392. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.633775
Published in Issue
Jan 11, 2012
Abstract Views
247
PDF Downloads
195