Share:


Municipal property asset management – a comparative study of UK and Russia / Savivaldybės turto valdymas: lyginamasis JK ir Rusijos tyrimas

    Alan Phelps Affiliation

Abstract

Property asset management is a discipline of growing significance for local government across the world. The perceived wisdom of transition countries lagging behind developed countries in the maturity of asset managent has not been tested with empirical data. An analytical framework was developed comprising models to measure why councils do asset management (rationale); how they do it (practice) and what they achieve (outcomes) and applied through a comparative study of municipalities in the UK and Russia. A weak but discernable link was found between rationale and practice but the link between practice and outcomes was unproven. Russia appeared to lag UK in its development of asset management and case studies in both countries had a consistent view of the critical success factors for effective asset management. These were strategic focus, organisation will, portfolio intelligence and an entrepreneurial culture. The research used the strength of these factors with the analysis of rational, practice and outcomes to position cases in a typology which provided a simple metric to position organisations in terms of both their maturity and development path in asset management.


Santrauka


Visame pasaulyje turto valdymas įgyja vis didesnę svarbą vietos valdžiai. Paplitęs požiūris, kad besivystančios šalys pagal turto valdymo brandą nuo išsivysčiusių atsilieka, pagal empirinius duomenis patikrintas dar nebuvo. Siekiant įvertinti, kodėl ir kaip tarybos valdo turtą ir ką tuo pasiekia, iš modelių buvo sudaryta analitinė sistema ir pritaikyta atliekant lyginamąjį JK ir Rusijos savivaldybių tyrimą. Nustatytas silpnas, bet pastebimas ryšys tarp loginio pagrindo ir praktikos, tačiau ryšys tarp praktikos ir rezultatų įrodytas nebuvo. Paaiškėjo, kad Rusijoje turto valdymas pažengęs mažiau nei JK, o abiejų šalių atvejo tyrimai rodo vienodus svarbiausius sėkmės veiksnius, kurie lemia veiksmingą turto valdymą. Veiksniai apima koncentruotą strategiją, organizacijos valią, protingą portfelio sudarymą ir verslumo kultūrą. Atsižvelgiant į šių veiksnių reikšmę ir pasitelkus loginio pagrindo, praktikos ir rezultatų analizę, iš atvejų sudaryta tipologija, kuri panaudota kaip paprasta matų sistema, leidžianti organizacijas suskirstyti tiek pagal jų brandą, tiek pagal turto valdymo raidos kursą.

Keyword : Property asset management, Asset management typology, Municipal government, Property management, UK asset management, Russian asset management

How to Cite
Phelps, A. (2012). Municipal property asset management – a comparative study of UK and Russia / Savivaldybės turto valdymas: lyginamasis JK ir Rusijos tyrimas. International Journal of Strategic Property Management, 15(4), 416-437. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.642537
Published in Issue
Jan 11, 2012
Abstract Views
376
PDF Downloads
414