Share:


An analysis of Land Mark impact factors on high ‐rise residential buildings value assessment

  Sung-Kon Moon Affiliation
  ; Sang-Hyo Lee Affiliation
  ; Kyung-Min Min Affiliation
  ; Joo-Sung Lee Affiliation
  ; Ju-Hyung Kim Affiliation
  ; Jae-Jun Kim Affiliation

Abstract

Due to the improvement of high technology and the excessive congestion of cities, the number of high rise buildings has been increasing gradually. Also the number of studies about this issue has been rising relatively. However the previous research on super high rise buildings focused mostly on the use of public space from building plan perspective, survey ‘of residents’ satisfaction evaluation, construction technology and structural technology. Little research is done on the economic analysis of landmark factors. The purpose of this study is to find landmark factors that can be quantitatively measured, collect data on super high rise residential buildings in Seoul. Find the intrinsic values of the landmarks, and analyze how these values differ in areas with different densities, i.e. in Gangnam‐area and Yeongdeungpo‐gu and in other areas. It is expected that the results of this study can be used to set an appropriate price of super high rise building in consideration of its landmark value in different area.


Santruka


Del aukštuju technologiju tobulejimo ir pernelyg dideles miestu perkrovos ypač padaugejo aukštybiniu pastatu. Taip pat santykinai padidejo su šiuo klausimu susijusiu studiju. Tačiau atliekant ankstesnius ypač aukštu pastatu tyrimus daug demesio skirta viešosios erdves išnaudojimui pastato suplanavimo požiūriu, gyventoju pasitenkinimo tyrimo vertinimu, statybos ir struktūrinemis technologijomis. Mažai tyrimu atlikta analizuojant ekonominius žemes naudojimo veiksnius. Šio tyrimo tikslas ‐ išsiaiškinti kiekybiškai išmatuojamus žemes naudojimo veiksnius, rinkti duomenis apie ypač aukštus gyvenamuju namu pastatus Seule, rasti šiems pastatams būdingu vertybiu orientyrus ir analizuoti, kaip šie dydžiai skiriasi pagal skirtingo apgyvendinimo tankio teritorijas, t. y. Gamgnam, Yeongdeungpo‐gu ir kitose vietose. Tikimasi, kad šio tyrimo rezultatai gali būti naudojami nustatant tinkama ypač aukštu pastatu kaina, atsižvelgiant i žemes naudojimo verte skirtingose vietovese.


First Published Online: 18 Oct 2010

Keyword : Hedonic pricing model, Super high rise building, Landmark factor, Standard of value, Value assessment

How to Cite
Moon, S.-K., Lee, S.-H., Min, K.-M., Lee, J.-S., Kim, J.-H., & Kim, J.-J. (2010). An analysis of Land Mark impact factors on high ‐rise residential buildings value assessment. International Journal of Strategic Property Management, 14(2), 105-120. https://doi.org/10.3846/ijspm.2010.09
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
299
PDF Downloads
165