Share:


Community involvement in post disaster re‐construction ‐ case study of the British red cross Maldives recovery program

Abstract

Community involvement in post disaster re‐construction is an important ingredient to the overall success of housing and infrastructure redevelopment. Implementing Agencies and governments need to design post disaster re‐construction programs which promote the involvement of beneficiaries and communities in post disaster re‐construction programs, to the extent allowed by the scale and context of any given situation. By extension, the management and organisational capacities which enable community involvement in a post disaster re‐construction project need to be identified and developed to facilitate this process. The British Red Cross Maldives post – tsunami recovery program is presented as a case study to identify successes, limitations, and lessons learnt from one such project. The case study is examined to identify capacity building opportunities for community involvement in future post disaster re‐construction projects. These opportunities are presented in terms of the project procurement model chosen for implementation, active and passive methods of community involvement, and the personal skills and management structure required to facilitate community involvement in post disaster re‐construction projects.


Santruka


Bendruomenes indelis i aplinkos atstatyma po stichiniu nelaimiu ‐ svarbus komponentas, padedantis sekmingai atkurti būstus ir infrastruktūra. Tai igyvendinančioms istaigoms ir vyriausybems būtina kurti atstatymo po stichiniu nelaimiu programas, skatinančias nukentejusiuosius ir bendruomenes dalyvauti tokiose programose, kiek tai imanoma, atsižvelgiant i konkrečios situacijos masta ir konteksta. Platesne prasme, norint išplesti ši procesa, reikia nustatyti ir išpletoti vadybos bei organizacines galimybes, leidžiančias bendruomenei dalyvauti atstatymo po stichiniu nelaimiu projekte. Atvejui tirti pasirinkta atkūrimo po cunamio programa, kuria Maldyvuose vykdo Didžiosios Britanijos Raudonasis kryžius. Tyrimu siekiama nustatyti konkretaus projekto sekmes, apribojimus, jo metu išmoktas pamokas. Atvejis nagrinejamas siekiant nustatyti, ar imanoma sukurti salygas, kurios leistu bendruomenei dalyvauti būsimuosiuose atstatymo po stichines nelaimes projektuose. Tokios galimybes pristatomos imant igyvendinti pasirinkta projekto pirkimu modeli, aktyvius ir pasyvius bendruomenes dalyvavimo metodus bei asmeninius igūdžius ir vadybos struktūra, kurie būtini, idant bendruomene galetu dalyvauti atstatymo po stichiniu nelaimiu projektuose.

Keyword : Community involvement, Post disaster re-construction

How to Cite
M. Lawther, P. (2009). Community involvement in post disaster re‐construction ‐ case study of the British red cross Maldives recovery program. International Journal of Strategic Property Management, 13(2), 153-169. https://doi.org/10.3846/1648-715X.2009.13.153-169
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
299
PDF Downloads
191