Share:


Multicriteria evaluation of apartment blocks maintenance contractors: Lithuanian case study

    Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation
    ; Artūras Kaklauskas Affiliation
    ; Tatjana Vilutienė Affiliation

Abstract

The paper presents the comparative analysis of dwelling maintenance contractors aimed at determining the degree of their utility for users and bidding price of services by applying the method of multicriteria complex proportional assessment. To compare the performance of various maintenance contractors, the data from 15 dwelling maintenance organizations was used. A questionnaire survey of dwelling owners was conducted. Contractors were evaluated by a set of 44 criteria characterizing them from various perspectives. The analysis was made taking into account the standpoints of building owners (clients). The initial weights of qualitative criteria were calculated by expert methods. Then they were coordinated with the calculated values of quantitative criteria using the method of multicriteria complex proportional assessment. Multicriteria analysis of the performance of maintenance contractors allows us to determine the importance of particular contractor characteristics for achieving the aim to meet the needs of different participants of the maintenance process.


Santruka


Straipsnyje pateikta daugiabučius namus administruojančiu imoniu lyginamoji analize. Tyrimo tikslas — nustatyti daugiabučius namus administruojančiu imoniu paslaugu naudinguma namo naudotojams. Pavyzdžiui išspresti buvo naudoti penkiolikos daugiabučius namus administruojančiu imoniu paslaugu rodikliai. Imones pagal 44 juos apibūdinančius kriterijus vertino daugiabučiu namu gyventojai. Pradiniai kokybiniu rodikliu reikšmingumai nustatyti taikant ekspertini metoda. Kokybiniu ir kiekybiniu rodikliu reikšmingumai suderinti, optimalus variantas ir variantu naudingumai nustatyti daugiakriterinio kompleksinio proporcingo vertinimo metodu (angl. method of COmplex PRoportional ASsessment, COPRAS). Pagal taikyta metoda derybu metu galima koreguoti pasiūlymu kainas, atsižvelgiant i nustatyta alternatyvu naudinguma. Daugiakriterine analize leidžia nustatyti konkretaus rangovo rodikliu reikšmingumus, ivertinus skirtingus daugiabučiu namu priežiūros proceso dalyviu poreikius.

Keyword : Multicriteria analysis, COPRAS, Maintenance contractors, Selection, Utility

How to Cite
Zavadskas, E., Kaklauskas, A., & Vilutienė, T. (2009). Multicriteria evaluation of apartment blocks maintenance contractors: Lithuanian case study. International Journal of Strategic Property Management, 13(4), 319-338. https://doi.org/10.3846/1648-715X.2009.13.319-338
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
63
PDF Downloads
33