Share:


Energy‐efficient asset management for professional landlords

    Jan-Willem Smid Affiliation
    ; Nico Nieboer Affiliation

Abstract

CO2 reduction by means of energy conservation is an important topic in many governmental environmental policies. As new construction accounts for a fraction of the total building stock, the energy performance of existing dwellings is of great importance. Professional landlords can play a major role in energy conservation, but there are indications that the large energy conservation potential in their housing existing stock is only exploited to a minor extent. This paper presents a method to implement the topic energy conservation in the asset management of professional landlords, in order to establish an integration of energy conservation in their maintenance and renovation practice. This method is described in relation to the asset management of Dutch social housing landlords, but may also be useful for other professional landlords. The method takes advantage of the European EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).


Santrauka


CO2 mažinimas taupant energija ‐ svarbi tema dažnoje valstybineje aplinkos apsaugos politikoje. Kadangi naujos statybos sudaro tik maža visu pastatu ištekliu dali, jau pastatytu bûstu energinis naudingumas labai svarbus. Profesionaliu nuomotoju vaidmuo taupant energija gali būti svarbus, tačiau yra ženklu, kad didžiulis ju turimu jau pastatytu būstu energijos taupymo potencialas išnaudojamas nedaug. Šiame darbe pristatomas metodas, kaip energijos taupymo tema itraukti i profesionaliu nuomotoju turto valdyma, kad energijos taupymas taptu ju priežiūros ir renovacijos praktikos dalis. Metodo aprašymas remiasi Olandijos socialinio būsto savininku turto valdymo praktika, bet jis gali būti naudingas ir kitiems profesionaliems nuomotojams. Metodas pagristas Europos EPBD (Direktyva del pastatu energetinio naudingumo).


First published online: 18 Oct 2010

Keyword : Rented sector, Strategic asset management, EPBD, Label, Energy performance

How to Cite
Smid, J.-W., & Nieboer, N. (2008). Energy‐efficient asset management for professional landlords. International Journal of Strategic Property Management, 12(1), 19-34. https://doi.org/10.3846/1648-715X.2008.12.19-34
Published in Issue
Mar 31, 2008
Abstract Views
273
PDF Downloads
156