Share:


The concept model of sustainable buildings refurbishment

    Aistė Mickaitytė Affiliation
    ; Edmundas K. Zavadskas Affiliation
    ; Artūras Kaklauskas Affiliation
    ; Laura Tupėnaitė Affiliation

Abstract

Sustainable development principles reaching many spheres of human activities, public buildings refurbishment is not an exemption in this case. Buildings refurbishment supports excellent opportunities to reduce energy consumption in buildings as well as encourages other sustainable refurbishment principles implementation ‐ citizens’ healthcare, environment protection, rational resources use, information about sustainable refurbishment dissemination and stakeholders groups’ awareness. During the pilot refurbishment FP‐6 project Brita in PuBs, authors of this article have developed conceptual sustainable public buildings refurbishment model. Model was created basing on sustainable development principles, their consideration in decision making process and model efficiency influencing factors. In order to demonstrate models’ application possibilities following the healthcare principle, practical case study of Vilnius Gediminas Technical University main building pollution mapping is given at the end of this article.


Santrauka


Darnios plėtros principai skverbiasi į daugelį veiklos krypčių, neaplenkdami ir visuomeninių pastatų atnaujinimo proceso. Pastatų atnaujinimas – tai puiki galimybė ne tik sumažinti suvartojamos pastate energijos apimtis, bet ir užtikrinti kitus darnios renovacijos principus – rūpinimąsi gyventojų sveikata, aplinkos tausojimą, racionalų išteklių naudojimą, taip pat ir informacijos apie darnią pastatų renovaciją prieinamumą. Vykdant demonstracinį FP-6 projektą Brita in PuBs, straipsnio autoriai sukūrė koncepcinį darnios visuomeninių pastatų renovacijos modelį, kuriame atsižvelgiama į darnios plėtros principus, jų taikymą priimant sprendimus ir modelio efektyvumą veikiančius veiksnius. Siekiant pademonstruoti modelio realizavimo galimybes, paskutiniame straipsnio skyriuje rūpinimosi sveikata principas iliustruojamas renovuojamo VGTU centrinio pastato užterštumo žemėlapio sudarymu.


First published online: 18 Oct 2010

Keyword : Sustainable development, Building refurbishment, Healthcare, FP‐6 Project Brita in PuBs

How to Cite
Mickaitytė, A., Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., & Tupėnaitė, L. (2008). The concept model of sustainable buildings refurbishment. International Journal of Strategic Property Management, 12(1), 53-68. https://doi.org/10.3846/1648-715X.2008.12.53-68
Published in Issue
Mar 31, 2008
Abstract Views
727
PDF Downloads
286