Share:


Open space management in residential areas ‐ how it is organised and why

    Therese Lindgren Affiliation
    ; Pål Castell Affiliation

Abstract

Housing companies manage a considerable proportion of urban open green space in Sweden. This article explores how 62 Swedish housing companies, municipal and private, organise their open space maintenance and the reasons behind organisational structure. Here, organisational structure covers three aspects of open space maintenance: (1) whether performed in‐house or by a contractor, (2) whether performed by local managers or circulating teams, and (3) whether and how residents are involved in management. The organisational structures varied widely among the housing companies studied. Mixed structures were common. Formal resident involvement processes were almost only found in municipally owned areas with local managers. The arguments could be derived from two general management approaches, prioritizing either customer relations more or economic efficiency. The conclusion was that management approach might be important in choosing organisational structure.


Santrauka


Švedijos miestuose nemažą dalį atvirų žaliųjų plotų tvarko namų administravimo įmonės. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip 62 (savivaldybių ir privačios) namų administravimo įmonės organizuoja atvirų plotų priežiūrą Švedijoje ir kokios priežastys lemia organizacinę struktūrą. Čia organizacinė struktūra apima tris atvirų plotų priežiūros aspektus: (1) plotus tvarko pačios ar samdo kitus, (2) tvarko vietiniai vadybininkai ar laikinos komandos, (3) ar prie tvarkymo prisideda ir kaip prisideda gyventojai. Nagrinėtose namų administravimo įmonėse rasta labai skirtingų organizacinių struktūrų. Mišrios struktūros populiariausios. Formalūs gyventojų įtraukimo procesai aptikti beveik išskirtinai tik savivaldybėms priklausančiose zonose su vietiniais tvarkytojais. Įrodymų buvo galima gauti iš dviejų pagrindinių vadybos požiūrių, prioritetą suteikiant ryšiams su klientais arba ekonominiam efektyvumui. Prieita prie išvados, kad vadybos požiūris gali būti svarbus renkantis organizacinę struktūrą.


First published online: 18 Oct 2010

Keyword : Green open space, Maintenance, Organisational structure, Rental housing, Resident involvement

How to Cite
Lindgren, T., & Castell, P. (2008). Open space management in residential areas ‐ how it is organised and why. International Journal of Strategic Property Management, 12(3), 141-160. https://doi.org/10.3846/1648-715X.2008.12.141-160
Published in Issue
Sep 30, 2008
Abstract Views
335
PDF Downloads
195