Share:


A comparative analysis on housing policies in Turkey and Lithuania

    Feuzullah Yetgin Affiliation
    ; Natalija Lepkova Affiliation

Abstract

The housing sector is a very important sector in the national economy worldwide. The greater importance of the housing sector is broadly defined, to include financing, upgrading, repairs, management, valuation, taxation and population. The article presents a comparative analysis on housing policies in Turkey and Lithuania. The housing strategies ‐their differences and similarities – of Turkey and Lithuania are presented in the article. Strategic principles and preferences of housing are analysed in the countries under investigation. Some economic aspects are underlined. The policies of social housing of investigated countries are presented. The housing problems of both analysed countries are described. Special attention is paid to sustainable housing and social cohesion in housing.


Būsto politikos Turkijoje ir Lietuvoje lyginamoji analizė


Santrauka


Busto sektorius yra labai svarbus sektorius visame pasaulyje. Didele įtaka busto sektoriui turi finansavimas, remontai, valdymas, vertinimas, mokesčiai, gyventoju skaičius. Straipsnyje atliekama būsto politikos Turkijoje ir Lietuvoje lyginamoji analize, pateikiami Turkijos ir Lietuvos būsto strategijų bendri bruožai ir skirtumai, analizuojami strategijų principai ir prioritetai. Analizuojama gyventoju skaičiaus įtaka būsto sektoriui. Akcentuojami tam tikri ekonominiai aspektai. Ištirta ir pateikta socialinio būsto politika nagrinėjamose šalyse. Pateikiamos būsto problemos dviejose analizuojamose šalyse. Atskiras dėmesys nukreiptas į subalansuota būstą ir socialine sanglauda būsto srityje, taip pat apžvelgta būsto nuomos rinka bei susijusios problemos. Pateikiama Turkijos ir Lietuvos SSGG analize.


First published online: 18 Oct 2010

Keyword : Housing, Housing Policy, Housing Strategy

How to Cite
Yetgin, F., & Lepkova, N. (2007). A comparative analysis on housing policies in Turkey and Lithuania. International Journal of Strategic Property Management, 11(1), 47-64. https://doi.org/10.3846/1648715X.2007.9637560
Published in Issue
Mar 31, 2007
Abstract Views
245
PDF Downloads
168