Share:


Asymmetric information in the hong kong forward property market

    Barbara Y. P. Leung Affiliation
    ; Eddie C. M. Hui Affiliation
    ; Bill Seabrooke Affiliation

Abstract

Use of forward contracts for pre‐selling uncompleted properties is becoming popular in many countries. However, there have been limited researches investigating the risks arising from asymmetric information specific to buying a presale property and the critical factors required for the development of an effective forward property market. Hong Kong is one of the largest forward property markets in the world and it has been getting mature after half‐a‐century long development. This paper therefore aims to study the asymmetric information problem found in the forward property markets in different areas and explores the set of factors that are critical to the development of a forward property market by referencing the development of the Hong Kong forward property market.


Asimetrinė informacija Honkongo išaknstinėje (dar nepastatyto) turto rinkoje


Santrauka


Išankstines sutartys, pardavinėjant plota neužbaigtuose pastatuose, populiarėja daugelyje šalių. Tačiau nėra daug tyrimu, kuriais siekiama išnagrinėti rizika, kylančia dėlasimetrines informacijos, būdingos turtą perkant išankstinio pardavimo metu, ir kritinius veiksnius, kurie padėtu efektyviai plėtoti dar nepastatyto turto rinka. Honkongas ‐viena iš didžiausiu dar nepastatyto turto rinkųpasaulyje. Ji pradėjo bręsti po puse amžiaus trukusios raidos. Todėl šiame darbe siekiama išnagrinėti asimetrines informacijos problema, aptinkama dar nepastatyto turto rinkose įvairiose srityse. Straipsnyje, pateikiant pavyzdžiu iš Honkongo dar nepastatyto turto rinkos plėtros, tyrinėjama grupe veiksniu, kuriu vaidmuo yra lemiamas tokios rinkos plėtroje.


First published online: 18 Oct 2010

Keyword : Asymmetric information, Forward property market, Presale properties

How to Cite
Leung, B. Y. P., Hui, E. C. M., & Seabrooke, B. (2007). Asymmetric information in the hong kong forward property market. International Journal of Strategic Property Management, 11(2), 91-106. https://doi.org/10.3846/1648715X.2007.9637563
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
253
PDF Downloads
151