Share:


Evaluating managers diversification of real estate portfolios: Evidence from Nigeria

    Abel Olaleye Affiliation
    ; Bioye Tajudeen Aluko Affiliation

Abstract

While there is evidence on the effectiveness of diversifying real estate portfolio geographically, or by property type, there is lack of empirical evidence to justify whether diversification of managers is worth pursuing. This study produces evidence on the effectiveness of diversifying by managers and property types. The study collected data on capital and annual rental values from three (3) main Property Investment and Development Companies in Lagos Metropolis, Nigeria. From the data so collected, annual total returns (IRR), on residential properties, for a period of between 1997 and 2001 on the managers’ portfolio were calculated. Under the assumptions that investments are held long and that constant correlation model or excess return to standard deviation represents the covariance structure of assets’ returns, the study's analyses suggest that diversification of managers and property types produce improved performance. It also opens the possibility that an efficient portfolio developed by using constant correlation analysis may not be more efficient than a naively diversified portfolio as some of the naive diversification strategies are found to be effectively efficient.


Nekilnojamojo turto portfelių valdytojų deversifikacijos vertinimas: įrodymai iš Nigerijos 


Santrauka


Nors yra įrodymu, kad geografine nekilnojamojo turto portfelio diversifikacija arba diversifikacija pagal nuosavybes rūšis yra efektyvi, trūksta empiriniu duomenų, patvirtinančiu, kad verta siekti valdytoju diversifikacijos. Šis tyrimas pateikia įrodymu, kad valdytoju diversifikacija ir diversifikacija pagal nuosavybes rūšis yra efektyvi. Tyrimo metu surinkti duomenys apie kapitalą ir metines nuomos vertes iš trijų pagrindiniu Lagoso miesto (Nigerija) nuosavybes investicijų ir plėtros bendrovių. Pagal surinktus duomenis apskaičiuota 1997–2001 metu metine bendroji grąža (vidine grąžos norma) iš valdytoju portfelyje esančios gyvenamosios nuosavybes. Tariant, kad investicijos ilgalaikes, o pastovios koreliacijos modelis arba perteklines grąžos ir standartines deviacijos santykis sudaro turto grąžos kanceliarine struktūra, tyrimo metu atlikta analize rodo, kad valdytoju ir nuosavybes rusiudiversifikacija leidžia padidinti rezultatyvumą. Be to, analizes metu pastebėta ir tai, kad naudojant pastovios koreliacijos analize suformuotas efektyvus portfelis gali būti ne kiek ne efektyvesnis už paprastai diversifikuota portfeli, nes paaiškėjo, kad kai kuri paprastosios diversifikacijos strategija yra labai efektyvi.


First published online: 18 Oct 2010

Keyword : Evaluation, Managers diversification, Real estate portfolio, Constant correlation model, Naive diversification

How to Cite
Olaleye, A., & Aluko, B. T. (2007). Evaluating managers diversification of real estate portfolios: Evidence from Nigeria. International Journal of Strategic Property Management, 11(3), 179-189. https://doi.org/10.3846/1648715X.2007.9637568
Published in Issue
Sep 30, 2007
Abstract Views
215
PDF Downloads
145