Share:


Application of the adaptive reuse potential model in Hong Kong: A case study of Lui Seng Chun

    Craig Langston Affiliation
    ; Li-Yin Shen Affiliation

Abstract

There is an increasing complexity and interplay between all of the issues associated with property portfolio decisions. This paper explores the relationships between financial, environmental and social parameters associated with building adaptive reuse by way of a case study. A new model predicting adaptive reuse potential is applied to a heritage building in Hong Kong known as Lui Seng Chun. Such application can assist in the transformation of the building and property industry towards more sustainable practices, strategies and outcomes, by providing a means by which the industry can identify and rank existing buildings that have high potential for adaptive reuse. In Hong Kong's case it provides an ability for sustainable, responsive energy and natural resource management by allowing issues regarding excessive and inappropriate resource use to be identified and assessed, and appropriate management strategies to be implemented. Given the building's current age and condition, Lui Seng Chun has at least 25 years of physical life remaining. The further application of a multi‐criteria sustainability evaluation tool supports the conclusion that an adaptive reuse strategy for this building will make a demonstrable contribution to the economic, social and environmental amenity of Hong Kong. The application of these techniques to other buildings with significant “embedded physical life” is highly recommended.


Potencialaus naudojimo modelio taikymas Honkonge: Lui Seng Chun atvejo tyrimas


Santrauka


Priimant sprendimus dėl nuosavybes portfelio, kyla vis sudėtingesnių ir tarpusavyje labiau susijusiu klausimu. Šiame darbe nagrinėjami ryšiai tarp finansiniu, aplinkos ir socialiniu parametru, susijusiu su pastatu naudojimu. Naujas modelis, numatantis potencialu pastatu naudojimą, taikomas Honkonge esančiam paveldo pastatui, vadinamam Lui Seng Chun. Transformuojant pastatu ir nuosavybes industrija, kai siekiama darnesniu praktikos, strategijų ir rezultatu, šis modelis gali būti naudingas, nes suteiks priemonių, padėsiančių identifikuoti ir klasifikuoti tuos pastatus, kuriu naudojimo potencialas didelis. Honkongo atveju tai galimybe imtis darnaus, atsakingo energijos ir gamtiniu išteklių valdymo, nes galima nustatyti ir įvertinti besaikio bei netinkamo išteklių naudojimo problemas ir įdiegti reikiamas vadybos strategijas. Atsižvelgiant į pastato amžių ir būkle, Lui Seng Chunfiziškai dar gali gyvuoti bent 25 metus. Toliau naudojamas daugiakriterinio darnos vertinimo įrankis patvirtina išvada, kad naudojimo strategija šiame pastate nemenkai prisidės prie viso Honkongo ekonominio, socialinio ir aplinkos patrauklumo. Rekomenduojama taikyti šiuos metodus kitiems pastatams valdyti, kuriu likusi naudojimo trukme dar yra netrumpa.


First published online: 18 Oct 2010

Keyword : Adaptive reuse, Sustainability, Preservation, Heritage, Multi‐criteria analysis

How to Cite
Langston, C., & Shen, L.-Y. (2007). Application of the adaptive reuse potential model in Hong Kong: A case study of Lui Seng Chun. International Journal of Strategic Property Management, 11(4), 193-207. https://doi.org/10.3846/1648715X.2007.9637569
Published in Issue
Dec 31, 2007
Abstract Views
381
PDF Downloads
199