Share:


An analysis of dwelling market in Vilnius, Lithuania

    Gintautas Ambrasas Affiliation
    ; Danielius Stankevičius Affiliation

Abstract

The current situation in the real estate market in Lithuania is favourable for real estate developers. Dwelling prices in Vilnius are much lower than those in other EU member‐states. However, the rate of their increase is one of the highest in the European Union. At the end of 2003, one of the causes of the purchasing boom was the anticipated rise in real estate prices, when Lithuania was gradually integrating into the European Union. The growing income of the real estate sector and high profit attracted more and more companies to real estate market. But the situation in the real estate market has changed. Therefore, to protect the investments in real estate, customers should carefully select the investment projects, paying special attention to reliability and competence of project developers. The analysis of financial indicators of six specially selected project developers made by the authors allowed them to state that not all real estate developers in the market are reliable and able to satisfy liability claims because they may face solvency problems. In some cases, indicators even warn about a threat of bankruptcy for a company. In addition to objective factors influencing the market, such as the conditions of crediting, the economic development of the state, standard of living of the population, migration, etc., some negative effects play an important role in the process of price rising. Authors analyzed the difference in price between the cheapest and most expensive dwellings in different segments of real estate market in Vilnius, Lithuania.


Būsto rinkos analizė Vilniuje


Santrauka


Dabartine situacija nekilnojamojo turto rinkoje yra palanki nekilnojamojo turto įmonėms ‐ nekilnojamojo turto rinkos dalyviams. Būsto kainos Vilniuje yra gerokai žemesnes nei analogiško būsto kainos senosiose Europos Sąjungosšalyse narėse, o pastaraisiais metais kainų augimas ‐ vienas sparčiausiu lyginant su ES. 2003 m. kainų augimo bumas netgi buvo siejamas su įstojimo i Europos Sąjungalūkesčiais. Augančios nekilnojamojo turto rinkos pajamos ir didelis pelnas I nekilnojamojo turto rinka pritraukia vis daugiau nauju įmonių. Kad apsaugotu savo investicijas Inekilnojamąjį turtą, pirkėjai turi atidžiai rinktis investicinius projektus, ypatinga dėmesį skirdami projekto platintojukompetencijai. Autorių atlikta sesių pasirinktu įmonių, investuojančiu I Vilniaus nekilnojamojo turto rinka, lyginimas leidžia teigti, kad toli gražu ne visos analizuotos įmones pajėgios įvykdyti savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Atskiri rodikliai tam tikra prasme gali byloti ir apie įmones bankroto pavojų. Be objektyviu veiksniu, darančiu įtaka nekilnojamojo turto rinkai (tokiu kaip kreditavimo sąlygos, šalies ekonomikos plėtra, visuomenes gyvenimo būdo standartai, migracija ir pan.), įvairus nepalankūs veiksniai taip pat daro nemaža įtakakainų augimui rinkoje, todėl autoriai analizuoja skirtingu būsto segmentu kainų skirtumus Vilniaus nekilnojamojo turto rinkoje, jų kitimui darančius įtaka veiksnius ir tendencijas.


First published online: 18 Oct 2010

Keyword : Dwelling market, Real estate developers, Dwelling prices

How to Cite
Ambrasas, G., & Stankevičius, D. (2007). An analysis of dwelling market in Vilnius, Lithuania. International Journal of Strategic Property Management, 11(4), 243-262. https://doi.org/10.3846/1648715X.2007.9637572
Published in Issue
Dec 31, 2007
Abstract Views
234
PDF Downloads
154