Share:


An analysis of trends and cycles of land prices using wavelet transforms

    Marko Hannonen Affiliation

Abstract

This paper analyses the low‐frequency temporal variation of unit land prices in two single localities, the municipalities of Espoo and Nurmijärvi, of the Finnish real estate markets by the use of the wavelet transforms. These transforms are nonparametric orthogonal series estimators, which are capable of providing the necessary time and frequency information of land prices simultaneously in a highly flexible fashion. In the empirical section of this paper both the raw and the quality‐adjusted unit price series are analysed. The estimated cycles and trends are all nonlinear and, in particular, the behavior of cyclical component is highly curvelinear and transient in time. The findings strongly suggest that the sub‐markets in question are not in a steady state, but are continuously evolving in time. It seems that much of the temporal variation present in the untransformed series is, in fact, explained by the quality differences in the attribute variables. The use of quality corrections produced significant improvements in the internal reliability of results.


Žemės sklypų kainų tendencijų ir ciklų analizė taikant Wavelet transformaciją


Santruka


Šiame darbe, naudojant Wavelet transformacija, analizuojamas mažo dažnio laikinas žemes sklypų kainų svyravimas dviejose skirtingose Suomijos nekilnojamojo turto rinkos dalyse: Espoo ir Nurmijärvi savivaldybėse. Šios transformacijos yra beparamtelės stačiakampės sekų vertintojos, kurios padeda vienu metu ir labai lanksčiai pateikti reikiamą informaciją apie laiką bei dažnumą, kai kalbama apie sklypų kainas. Empirinėje šio darbo dalyje analizuojamos tiek neapdorotos, tiek kokybiškai pakoreguotos vieneto kainų sekos. Visi apskaičiuoti ciklai ir tendencijos yra netiesiniai: labai svyruoja ciklinio komponento elgsenos kreivė, o pokyčių dažnis labai didelis. Išvadose teigiama, kad aptariamosios rinkos dalys nėra stabilios, o nuolat kinta. Panašu, kad didžioji laikinų variacijų, esančių netransformuotose sekose, dalis realiai gali būti paaiškinta kokybiniais kintamųjų skirtumais. Panaudojus kokybines korekcijas, gerokai išaugo vidinis rezultatų patikimumas.


First Published Online: 18 Oct 2010

Keyword : Unit land price, Trend, Cycle, Wavelet transform, Quality‐adjustment

How to Cite
Hannonen, M. (2006). An analysis of trends and cycles of land prices using wavelet transforms. International Journal of Strategic Property Management, 10(1), 1-21. https://doi.org/10.3846/1648715X.2006.9637541
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
241
PDF Downloads
155