Share:


Ict in the construction sector: Computing the economic benefits

    Les Ruddock Affiliation

Abstract

Any assessment of the extent of the economic benefits for the construction sector from technological change is difficult to determine accurately but in view of the construction sector's contribution to a nation's economy, it is important that the impact of technological change on the industry is properly recognised. One area of technological change in the industry — the increased use of information and communication technology (ICT) is considered in this study, which examines the evidence concerning the crucial role of ICT usage and investment in generating growth and improving technical productivity in the industry and considers the question of how the gains from ICT can be evaluated at the industry level. The U.K. construction sector forms the focal point of this study but comparisons are also made with the construction sectors of other industrially developed countries. The results of the analysis find that the construction industry is now beginning to reap the benefits on productivity from the post ‐ 1995 surge in ICT investment.


Informacinės ir komunikacijų technologijos statybos sektoriuje: ekonominės naudos skaičiavimai


Santruka


Gana sunku nustatyti tikslią ekonominę naudą, kurią statybos sektorius gauna iš technologijų kaitos. Statybos sektoriaus įnašas į valstybės ekonomika didelis, todėl svarbu, kad technologijų kaitos poveikis šiai pramonės šakai būtų įvertintas tinkamai. Šiame straipsnyje apžvelgiamas vienas iš technologinių šios šakos pokyčių ‐ išaugę informacinių ir komunikacijos technologijų (IKT) naudojimo mastai. Darbe nagrinėjami argumentai, susiję su lemiamu IKT naudojimo vaidmeniu ir investavimu į augimo skatinimą bei techninio našumo tobulinimą šioje šakoje. Svarstoma, kaip galima būtų vertinti iš IKT gaunamą naudą šakos lygmeniu. Šiame tyrime daugiausia dėmesio skiriama Jungtinės Karalystės statybos sektoriui, kuris lyginamas su kitų išsivysčiusių pramonės šalių statybos sektoriais. Analizės rezultatai rodo, kad statybos sektoriaus našumas pagaliau pradeda gauti naudos iš intensyvaus investavimo į IKT, vykusio po 1995 metų.


First Published Online: 18 Oct 2010

Keyword : Construction industry, Efficiency measurement, ICT, Technological change

How to Cite
Ruddock, L. (2006). Ict in the construction sector: Computing the economic benefits. International Journal of Strategic Property Management, 10(1), 39-50. https://doi.org/10.3846/1648715X.2006.9637543
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
246
PDF Downloads
157
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.