Share:


Research on the prices of flats in the South East London and Vilnius

    Saulius Raslanas Affiliation
    ; Tadas Šteinbergas Affiliation
    ; Laura Tupenaite Affiliation

Abstract

Mathematical statistics methods were applied to analyse the pricing of two bedroom flats in South‐eastern London and similar sized three room flats in Vilnius. Analysis revealed that the average prices of Vilnius three room flats are 4–5 times less comparing to prices of two bedroom flats in South‐eastern London. Also flat prices influencing factors such as living space, dwelling condition, communication, parking space, additional space, storey, etc. were compared. It was found that some additional factors are influencing dwelling prices in Vilnius rather as in London. More attention must be paid on multi‐storey buildings age and construction type. These factors are important in Vilnius living areas where panel buildings are common — Antakalnis, Fabijoniškes, Pašilaičiai, Šeškine, etc. Other pricing influencing factors are similar to London, most often the condition of the flat is the most important factor to Vilnius three rooms dwelling pricing. As Vilnius is much smaller than London, communication and parking area do not have much influence on dwelling prices. Similar to London, the space of dwelling is more important factor in Vilnius living areas than in central parts of the city and prestigious districts.


Pietryčių Londono ir Vilniaus butų kainų tyrimai


Santruka


Taikant matematinius statistinius metodus buvo išanalizuotos butų su dviem miegamaisiais kainos pietryčių Londone bei panašaus ploto trijų kambarių butų kainos Vilniuje. Analizės metu nustatyta, jog vidutinės trijų kambarių butų kainos Vilniuje yra 4–5 kartus mažesnės nei butų su dviem miegamaisiais Londone. Buvo išanalizuoti ir palyginti butų kainoms įtaka turintys veiksniai: buto plotas, buto būklė, susisiekimas, vieta automobiliui, papildomos erdvės, aukštas, kuriame yra butas, ir kt. Nustatyta, jog Vilniaus trijų kambarių butų kainas lemia kai kurie papildomi veiksniai nei Londone. Daugiau dėmesio reikia skirti daugiaaukščių pastatų amžiui ir konstrukcijos tipui. Šie veiksniai yra svarbūs miegamuosiuose Vilniaus rajonuose, kur vyrauja stambiaplokščiai pastatai: Antakalnyje, Fabijoniškėse, Pašilaičiuose, Šeškinėje ir pan. Kiti butų kainoms įtaka darantys veiksniai yra panašūs į Londono: buto būklė dažniausia yra svarbiausias veiksnys, darantis įtaką trijų kambarių butų kainoms Vilniuje. Kadangi Vilnius yra daug mažesnis už Londona, susisiekimas ir galimybe pasistatyti automobili neturi dideles įtakos trijų kambarių butų kainoms Vilniuje. Panašiai kaip ir Londone, buto plotas turi daugiau įtakos Vilniaus miegamųjų rajonų butų kainoms nei centrinėse miesto dalyse bei prestižiniuose rajonuose esančių butų kainoms.

Keyword : Correlative‐regressive analysis, Significant factors, Prices for one square metre in residential areas

How to Cite
Raslanas, S., Šteinbergas, T., & Tupenaite, L. (2006). Research on the prices of flats in the South East London and Vilnius. International Journal of Strategic Property Management, 10(1), 51-63. https://doi.org/10.3846/1648715X.2006.9637544
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
232
PDF Downloads
165
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.