Share:


Impact of school facilities on working behavior of teachers

    Mei‐yung Leung Affiliation
    ; John K.W. Chan Affiliation
    ; Zhaohong Wang Affiliation

Abstract

From 1998–99 to 2003–04, the Hong Kong government increased investment in education by 20%. A number of primary schools have been rehoused in new millennium school buildings that have innovative facilities as well as a new design quite different from the design of traditional school buildings. However, whether the money was spent appropriately and cost‐effectively as a way of improving education in Hong Kong remains a debatable point. To investigate the facilities management (FM) of new millennium primary schools, a study was conducted of teachers who had worked in old traditional school buildings and then moved to new millennium school buildings. Since staff rooms are the major working areas for teachers, the study focused on the levels of satisfaction with the performance of FM in the staff rooms of primary schools and on the working behavior of primary teachers. Two questionnaire surveys were conducted of 113 teachers who had worked in both types of school buildings. Independent‐sample T‐tests were employed to evaluate the quantitative data that was collected from the teachers at the two stages in order to investigate the enhancement of FM in millennium school staff rooms and its impact on the working behavior of teachers. The results showed that FM in the staff rooms of the new millennium schools in Hong Kong was remarkably different from FM in the old schools. However, the teachers did not consider that their working behavior were significantly better in the millennium schools. The governmental investment is considered a success to a certain extent, but there are still a lot of areas where construction professionals and facilities managers of primary schools should improve millennium primary school projects in order to achieve the requirements of end‐users.


Mokyklos materialinės bazės įtaka mokytijų elgsenai darbe


Santruka


1998–1999 ir 2003–2004 metais Honkongo vyriausybe investicijas į švietimą padidino 20 %. Nemažai pradiniu mokyklų buvo perkelta į naujojo tūkstantmečio naujoviškai įrengtus pastatus su nauju dizainu, kuris gerokai skiriasi nuo tradicinių mokyklų. Tačiau ar tobulinant švietimą Honkonge, pinigai buvo išleisti tinkamai ir efektyviai ‐ vis dar diskutuotina tema. Siekiant ištirti pastatų ūkio valdymo (PŪV) veiksningumą naujojo tūkstantmečio pradinėse mokyklose, buvo apklausti mokytojai, dirbę senosiose tradicinėse mokyklose, o paskui persikėlę į naujojo tūkstantmečio mokyklas. Kadangi mokytojai dažniausiai dirba mokytojų kambariuose, tiriant daugiausia dėmesio skirta pasitenkinimui, kurį sukelia PŪV efektyvumas pradinių mokyklų mokytojų kambariuose, ir pradinių klasių mokytojų elgsenai darbe. Pagal anketas apklausta 113 mokytojų, dirbusių abiejų tipų mokyklose. Siekiant įvertinti dviem etapais iš mokytojų surinktus kiekybinius duomenis, skirtus PŪV sustiprinti tūkstantmečio mokyklos mokytojų kambariuose ir jo įtakai mokytojų elgsenai darbe tirti, panaudoti nepriklausomu imčių T‐testai. Rezultatai parodė, kad PŪV Honkongo naujojo tūkstantmečio mokyklų mokytojų kambariuose gerokai skyrėsi nuo PŪV senosiose mokyklose. Tačiau mokytojai nemanė, kad jų elgsena darbe buvo daug geresnė tūkstantmečio mokyklose. Vyriausybės investicijos laikomos sėkmingomis iki tam tikro lygio, bet vis dar yra daugybė sričių, kurias statybų profesionalai ir pradinių mokyklų pastatų ūkio valdytojai turėtų patobulinti, kad būtų patenkinti galutiniai vartotojų reikalavimai.


First Published Online: 18 Oct 2010

Keyword : Facilities management, Millennium Primary schools, Staff rooms, Working behavior, Teachers

How to Cite
Leung, M., Chan, J. K., & Wang, Z. (2006). Impact of school facilities on working behavior of teachers. International Journal of Strategic Property Management, 10(2), 79-91. https://doi.org/10.3846/1648715X.2006.9637546
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
205
PDF Downloads
110