Share:


Intelligent tutoring system for real estate management

    Artûras Kaklauskas Affiliation
    ; Ruslanas Ditkevičius Affiliation
    ; Leonarda Gargasaite Affiliation

Abstract

The review on the worldwide intelligent tutoring systems and their application possibilities is presented in the paper. The intelligent tutoring system for real estate management developed by the authors is described. This system is applied in Vilnius Gediminas Technical University, Department of Construction Economics and Property Management. Besides the common components ‐ student model, domain model, pedagogical model and graphical interface, the new developed system has testing model, decision support subsystem and database of computer learning systems. Domain model includes knowledge with the supplemental audio and video material for 63 modules being taught in Vilnius Gediminas Technical University. Student model enables to adapt to a learner needs and knowledge level. Decision support subsystem is used for all components of intelligent tutoring system giving them different level of intelligence. Database of computer learning systems enables using the following web‐based learning systems: construction, real estate, facilities management, international trade, ethics, innovation, sustainable development, building refurbishment, etc. Tutor and testing model provide a model of the teaching process and support transition to a new knowledge state. Graphic interface is used to create an effective system‐user dialogue.


Santruka


Straipsnyje pateikiama išsami intelektinių mokymo sistemų bei jų taikymo galimybių analizė. Aprašoma nekilnojamojo turto vadybos intelektinė mokymo sistema, sukurta autorių. Ji taikoma Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedroje. Be bendrų intelektinėms mokymo sistemoms komponentų ‐ studento modelio, pedagoginio modelio, disciplinų duomenų bazės ir grafinės sąsajos, į naują sistemą įtrauktas sprendimų paramos posistemis, kompiuterinių mokymo sistemų duomenų bazės ir žinių vertinimo posistemis. Disciplinų duomenų bazėje pateikiamos 63 modulių, dėstomų Vilniaus Gedimino technikos universitete, žinios spausdinta, vaizdo bei garso forma. Studento modelis sudaro galimybę pritaikyti mokymą prie studijuojančiojo poreikių ir žinių lygio. Sprendimų paramos posistemis taikomas visuose intelektinės mokymo sistemos komponentuose, suteikia jiems skirtingo lygmens intelektualumo savybių. Kompiuterinių mokymo sistemų duomenų bazė leidžia naudotis šiomis internetinėmis mokymo sistemomis: statybos, nekilnojamojo turto, pastatų ūkio valdymo, tarptautinės prekybos, etikos, inovacijų, subalansuotos plėtros, renovacijos ir kt. Pedagoginis ir žinių vertinimo modelis pateikia kitą ‐ mokymo proceso modelį, padeda pereiti į kitą žinių lygmenį. Grafinė sąsaja sukuria efektyvų dialogą tarp sistemos ir vartotojo.

Keyword : Intelligent tutoring system, Life long learning, Real estate education

How to Cite
Kaklauskas, A., Ditkevičius, R., & Gargasaite, L. (2006). Intelligent tutoring system for real estate management. International Journal of Strategic Property Management, 10(2), 113-130. https://doi.org/10.3846/1648715X.2006.9637548
Published in Issue
Jun 30, 2006
Abstract Views
299
PDF Downloads
169